✨ KOOPJESPERIODE | ALLES MET 50% KORTING! ✨

Algemene Voorwaarden

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

 

BEDRIJFSCONSTRUCTIE

Het aanbod van roerende zaken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.

Indien Verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten en garanties:

- Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.

- Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken. Is betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden, tenzij Verkoper een vergelijkbare roerende zaak levert.

- Koper heeft een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veertien dagen zonder opgave van redenen de koop terug kan draaien. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening van Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden.

  

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze bemiddelingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Website: beschikbaar gestelde platform bereikbaar via beautiesonly.nl daaronder mede verstaan alle bijbehorende subdomeinen.
 1. Websitehouder: de onderneming L.R.S. Holding BV die gevestigd is aan Grotesteenweg 527 te Antwerpen BE, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0760447732
  info@beautiesonly.nl
 1. Koper: degene die een aankoop doet op bovengenoemde website.
 1. Verkoper: de onderneming Anhui Rookie to Fly E-commerce Co., Ltd. die gevestigd is aan 1809, Block A, Hongsen International Building, Guichi District, Chizhou City, Anhui Province, China 247100; die, hetzij als producent, hetzij als handelaar, roerende zaken verkoopt aan Koper. 

`

ARTIKEL 2 – RECHTEN KOPER

Indien Koper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten en garanties:

 1. Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.
 1. Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken. Is betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden, tenzij Verkoper een vergelijkbare roerende zaak levert.
 1. Koper heeft een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veertien dagen zonder opgave van redenen de koop terug kan draaien. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening van Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden.

 

ARTIKEL 3 – AARD VAN DE BEMIDDELINGSDIENST

 1. Het aanbod van roerende zaken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.
 1. Via de Website worden bij derden, die al dan niet gevestigd in de Europese Unie, bepaalde roerende zaken gekocht.
 1. De dienst die Websitehouder levert is een bemiddelingsdienst die wordt geleverd aan een derde. Bij bestelling van een roerende zaak via de Website, is Websitehouder gemachtigd als bemiddelaar, in naam van Verkoper en voor rekening van Verkoper, op te treden en de roerende zaak te bestellen bij de daadwerkelijke Verkoper van de betreffende roerende zaak.
 1. Indien daadwerkelijke Verkoper gevestigd is buiten Europa en hierdoor de betreffende roerende zaak ingevoerd dient te worden, geschiedt dit onder naam van Koper. Bijkomende kosten, zoals invoer-btw en (douane)inklaringskosten komen voor rekening van Koper.

 

ARTIKEL 4 – BETALING

 1. De afwikkeling van de betaling van het aangekochte product verloopt via Websitehouder. Websitehouder draagt tevens zorg voor (door)betaling aan de daadwerkelijke Verkoper. 
 1. Het is mogelijk dat de op de Website vermelde prijzen verschillen van de bedragen die Websitehouder (door)betaalt aan de daadwerkelijke Verkoper. Het kan voorkomen dat Verkoper in de gelegenheid wordt gesteld het product, nadat het is aangeschaft door Koper, voor een lager bedrag in te kopen. Het verschil tussen het door Koper betaalde bedrag en het aan de daadwerkelijke Verkoper betaalde bedrag wordt in deze gevallen beschouwd als vergoeding voor de door Websitehouder geleverde bemiddelingsdienst aan de derde.

 

ARTIKEL 5 – KLACHTENREGELING

 1. In het geval dat bij Koper ontevredenheid heerst over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de (bemiddelings)overeenkomst, kan dit aan Websitehouder kenbaar gemaakt worden via de contactgegevens die vermeld staan op de Website. Elke melding die door Koper gemaakt wordt, wordt door Websitehouder met de meeste zorg en zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Websitehouder zal ten hoogste veertien dagen na ontvangst van de melding een inhoudelijke reactie geven aan Koper.
 1. Koper kan zich bij ontevredenheid over de in lid 1 van dit artikel genoemde procedure wenden tot de geschillencommissie van het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID  

 1. De Websitehouder is niet verantwoordelijk voor een onderbroken of beperkte beschikbaarheid van of toegang tot de Website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Website.

 2. De Websitehouder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor (de aard, oorsprong of wat dan ook van) de roerende zaken die verkocht worden op zijn Website.
GELD TERUG GARANTIE
GRATIS VERZENDING
24/7 KLANTENSERVICE
2000+ POSITIEVE REVIEWS